Vyhlášení PHOTOLITERY 2019

11. května 2018 v 11:48 | Fanda Tylšar a Jan Týc |  Photolitera

PHOTOLITERA 2019

Úvod a hlavní myšlenka akce
Skupina FOTO a skupina Literáti ČZS FISAIC vyhlašují druhý ročník literárně fotografického projektu PHOTOLITERA 2019.
Akce byla dohodnuta vedoucími skupin Foto a Literáti ČZS FISAIC a spočívá v tom, že na motivy vybraných veršů členů skupiny Literáti, nafotí či vyberou z archivu členové skupiny Foto snímky, které obrazově dotvoří atmosféru daného textu.
Akce bude mít tři části: literární, fotografickou a společnou (výstavní).

První část: literární
Každý člen skupiny Literáti zašle max. 5 - 8 poetických textů na mailovou adresu garanta literární části. Porota z nich vybere 30 - 40 nejlepších, které budou následně předloženy skupině Foto.

Druhá část: fotografická
K vybraným textům vyberou členové skupiny Foto navrhované snímky. Tyto zašlou v náhledech na mailovou adresu garanta fotografické části. Z nich vybere porota ke každému textu jeden - nejvhodnější.

Třetí část: společná
Vybrané texty a fotografie budou vystaveny v našich rámech formou putovní výstavy. Celá akce bude prezentována na internetu. V případě dostatečné finanční podpory bude vydán katalog.

Kalendář PHOTOLITERA 2017
01. 06. 2018 vyhlášení akce
31. 08. 2018 uzávěrka zasílání textů
30. 09. 2018 definitivní výběr textů
31. 12. 2018 uzávěrka pro zasílání fotografií
31. 01. 2018 definitivní výběr fotografií
Únor až březen 2019 - adjustace fotografií a textů
Druhá polovina roku 2019 a rok 2020 - putovní výstava v našich rámech

Technické podmínky pro literární část
Zúčastnit se může každý člen skupiny LITRÁTI, který zašle v termínu (!!!) na mailovou adresu garanta literární části vhodné texty.
Z důvodu jednotnosti požadujeme texty v rozsahu max. nadpis + 17 řádků (včetně volných - mezer) nejvýše ve dvou sloupcích.
Prosím autory, aby poslali texty s různými náměty. Texty mohou být i dříve publikované.

Technické podmínky pro fotografickou část
Zúčastnit se může každý člen skupiny FOTO, který zašle v termínu (!!!) náhledy max. dvou fotografií ke každému textu na mailovou adresu kurátora fotografické části akce.
Je možné zaslat fotografie libovolného tématu i provedení: černobílé, barevné, kolorované, abstraktní, krajinu, zátiší, akt, detail. Na šířku i výšku. Jedinou podmínkou je, aby fotografie vhodně doplňovala daný text.
Fotografie mohou být i dříve publikované (mimo akce Photolitera 2017).
Po výběru fotografií budou vybraní autoři vyzváni k dodání fotografií ve formátu vhodném pro velkoformátový tisk.
Prosím, posílejte fotografie k co největšímu množství textů, aby došlo ke spárování maximálního počtu textů a snímků.

Garanti akce
Korektor a garant literární části - František Tylšar
Adresa pro zasílání textů - frantisek.tylsar@seznam.cz
Kurátor a garant fotografické části - Jan Týc
Adresa pro zasílání náhledů fotografií - jan.tyc@quick.cz
Záštita akce - ČZS FISAIC
 


Literárna čajovňa 87

17. března 2018 v 12:04 | --- |  Aktuálně

Poslouchat on-line můžete v neděli 18. března 2018 od 15:00 do 16:00 hodin - po kliknutí na odkaz:

Nestihli jste to naživo? Nevadí, pořad můžete slyšet i z archivu na tomto odkazu:
 


Pozvánka na "DEPKY"

5. března 2018 v 19:42 | --- |  Archiv

Almanach básníků 2018

26. ledna 2018 v 10:16 | --- |  Aktuálně

Prodlouženo do 10. února 2018

Almanach české poezie 2018 - Výzva pro básníkyMilé básnířky, vážení básníci,

díky mnohým přáním začínám připravovat nový almanach české poezie 2018;
z minulých let znáte antologie: Ptáci z podzemí 2013, Pastýři noci 2014,
Rybáři odlivu 2015, Řezbáři stínů 2016, Řeka úsvitu 2017.


Informace a podmínky:


Zaslání 4 až 6 svých nejlepších básní ve formátu doc, velikost písma 12, písmo Times New Roman, zarovnání od levého okraje, nepiště prosím texty "obřádku", kurzívou nebo tučným písmem / jedna báseň max. v rozsahu jedné rukopisné stránky/. Prosba: Vyberte opravdu a laskavě své erbovní básně, aby kniha měla co největší kvalitu a přesah... A ještě malé připomenutí navíc, spíše faktická poznámka: Prosím před odesláním básní o korektury a přečtení, aby se v průběhu realizace knížky nemuselo nic měnit. Děkuji.

- Prosím o zaslání i Vaší písemné adresy, případně telefonu
- Pro každého básníka v knížce max. 3 strany textu resp. 3 básně - záleží na výběru i celé koncepci knížky. Výběr záleží na rozhodnutí komise.
- Změna oproti ročníku 2017: Po dohodě s nakladatelem, aby byla zachována v závěru publikace u všech básníků stejná úprava…
- Životopisné heslo: jméno, věk, místo, kde žiji, čím se živím + odpověď na otázku: Kam jste došel/a a kam jdete? / Délka maximální odpovědi do třech řádků./
- Vzor:Ignác Setěkovský, 63 let, Přestavlky v Čechách, zahradník;odpověď na otázku např: Došel jsem na okraj pouště a chtěl bych ji přejít...
- Časový harmonogram:
- Poslání básní do konce září 2017 e-mailovou cestou na adresu editora stibor.vladimir@centrum.cz, aby byla zajištěna dostatečná časová možnost k výběru ze zaslaných textů
- Odeslání peněz na na náklady tisku - nejdéle do konce října 2017! objednat si minimálně 5 knížek, lze samozřejmě i více, cena jednoho výtisku 195,- Kč + poštovné 150 Kč pro toho, kdo se křtu nezúčastní, do ciziny dle tarifů České pošty… Číslo účtu: 157 586 046/0600, lze také použít poštovní složenkou typu C. Na adresu: Vladimír Stibor, 264 01 Nechvalice u Sedlčan 39. Nakladatel vytiskne jen takový počet knih, kolik bude objednáno a zaplaceno. Zdarma bohužel knížky neposkytuje. Prosím o včasné platby, protože se běžně stává, že každý třetí či čtvrtý autor na to zapomíná.
- Odevzdání rukopisu knihy nakladateli a do tiskárny okamžitě, jakmile rukopis bude nachystán.
- Slavnostní křest almanachu - na začátku léta 2018 na Praze 1
- Všichni básníci budou včas průběžně informováni e-mailovou cestou, dostanou i pozvánku na uvítání knihy do života… Kdo ji nedostane, prosím o připomenutí během května 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Co je již domluveno a zajištěno:


- Renomované kamenné nakladatelství
- Profesionální grafické zpracování knihy
- Ilustrace od zkušené malířky
- Recitace: Mirek Kovářík
- Hudební doprovod harfistky Zbyňky Šolcové

Zaslání básní: Kontaktní adresa editora: E-mail: stibor.vladimir@centrum.cz

Telefon: 728 228 102

Těším se na setkání při křtu nového almanachu 2018 v Praze s Vámi se všemi. S úctou Váš editor Vladimír Stibor.


V Nechvalicích u Sedlčan dne 27. července 2017


Mělnický Pegas 2018

15. ledna 2018 v 22:55 | --- |  Soutěže

Celostátní literární soutěž Mělnický Pegas


Pro rok 2018 je vyhlášen již 24. ročník této soutěže.
Přihlášky se mohou posílat od 1. ledna do konce května - v každém roce a ročníku.
Soutěží se ve čtyřech kategoriích, proto je nutné v přihlášce uvést název příslušné kategorie, do níž účastník soutěže patří:
A - do 15 let,
B - do 30 let,
C - nad 30 let,
D - pro autory, kteří již vydali svou básnickou sbírku.
Do soutěže se přijímají od tří do pěti básní, napsaných ve třech vyhotoveních (tj. originál + dvě kopie), a to strojem, počítačem nebo čitelným rukopisem.

PF 2018

30. prosince 2017 v 19:31 | Fanda :-) Tylšar |  Aktuálně

Jménem

literární skupiny ČZS FISAIC

přeji našim přátelům, čtenářům i příznivcům

báječný rok 2018!Literáti na trati V

29. listopadu 2017 v 20:09 | Fanda :-) Tylšar |  Literáti na trati

Literáti na trati V aneb Próza (Poezie) mezi staničníky

motto: "Železnice je nekonečný příběh…"

Literární skupina ČZS FISAIC vyhlašuje již pátý ročník železniční knižní antologie Literáti na trati, která je příležitostí pro všechny autory, kterým je námětem, múzou či inspirací prostředí kolejí, vlaků a cestování. A protože autorů přibývá, budou letos knihy dvě: "Próza mezi staničníky" a "Poezie mezi staničníky".

Podobně jako vloni bude vaším úkolem dodání daného počtu stran textu, který se dotýká železnice a odkoupení alespoň dvou výtisku knihy. Uvítáme ukázky z knih, články, poezii i prózu, pohádky, povídky, kresby či fotografie. Přidat se může každý! Jedinou podmínkou je naplnění názvu knihy - jsme "Literáti na trati". Ať už profesí či láskou k železnici.

Je jedno, zda jste ostřílený autor nebo si píšete jen tak pro radost. Podělte se o svoje dílo s ostatními. Staňte se součástí dnes již sedmdesátičlenné party a vytvořme společně další díl antologie známých i neznámých autorů, které spojuje souprava dobře rozjetého mezinárodního vlaku! Seberte tedy odvahu a pojďme do toho! "Stojí to za to!"

Další informace získáte na webu http://fisaic-l.blog.cz/, e-mailové adrese: frantisek.tylsar@seznam.cz nebo na tel. čísle +420 776 58 2331.

Fanda :-) Tylšar
vedoucí skupiny a tvůrce knihy

PODMÍNKY A RÁMCOVÝ PLÁN PRO PŘÍPRAVY KNIHY


31. března 2018 - Nejzazší termín pro odeslání příspěvku, který musí splňovat následující náležitosti:
 • Text posílejte pouze v elektronické podobě (sepsané na počítači) v běžném textovém editoru (ne pdf!)
 • Délka textu - próza - max. 11 000 znaků vč. mezer!
 • Délka textu - poezie - max. 5 stran po 33 řádcích vč. nadpisů a mezer.
 • Publikovat můžete v knize prózy nebo v knize poezie, popř. v obou.
 • K textu je potřeba dodat jednu stránku povídání o autorovi + fotografii.Délka textu o autorovi - 1600 - 1700 znaků vč. mezer!
 • Kratší texty nejsou překážkou, delší jen po dohodě s editorem knihy. Pokud si nejste jisti jazykovou správností, nechte si text ještě před odesláním zkontrolovat, např. češtinářem. Texty s velkým množstvím chyb nebo velmi nízké literární úrovně mohou být vyloučeny. Vyhrazujeme si právo využít jen část zaslaných materiálů.
 • Zasláním textů autor souhlasí s jejich uveřejněním bez nároku na autorský honorář.
 • Jednotlivé kroky budou s přihlášenými autory konzultovány prostřednictvím e-mailu či telefonu.

31. května 2018 - Bude hotova konečná verze knihy
 • K tomuto datu je potřeba mít také zaplaceny své výtisky, abych mohl určit počet knih pro tisk.
 • Předběžná cena za knihu prózy v pevné šité vazbě s lacetkou je 300,- Kč/ks, za knihu poezie v pevné šité vazbě s lacetkou je 250,- Kč/ks.Texty, které pošlete, zapracuji do knihy a pošlu zpět k autorské kontrole.
01. srpna 2018 - budou hotovy korektury, cílová sazba a návrh obálky - kniha bude předána k tisku
 • Kniha bude předána nakladateli k tisku
Říjen 2018 - Distribuce knih, slavnostní křest a autogramiáda

V podstatě to bude stejné jako v minulých letech. Pokud jste noví autoři, nemusíte se ničeho bát. Pravidelně vás budu o všech krocích informovat, průběžně budu zasílat další informace tak, abychom veškerou práci společně včas dotáhli do konce.

Takže nyní vás čeká první krok. Přihlásit se k projektu (napsat mail, zavolat) a poslat svůj příspěvek.

Fanda :-) Tylšar
e-mail: frantisek.tylsar@seznam.cz, tel. +420 776 58 2331.

Photolitera v Blatné

4. listopadu 2017 v 10:50 | --- |  Aktuálně

Kam dál