Mělnický Pegas 2018

15. ledna 2018 v 22:55 | --- |  Soutěže

Celostátní literární soutěž Mělnický Pegas


Pro rok 2018 je vyhlášen již 24. ročník této soutěže.
Přihlášky se mohou posílat od 1. ledna do konce května - v každém roce a ročníku.
Soutěží se ve čtyřech kategoriích, proto je nutné v přihlášce uvést název příslušné kategorie, do níž účastník soutěže patří:
A - do 15 let,
B - do 30 let,
C - nad 30 let,
D - pro autory, kteří již vydali svou básnickou sbírku.
Do soutěže se přijímají od tří do pěti básní, napsaných ve třech vyhotoveních (tj. originál + dvě kopie), a to strojem, počítačem nebo čitelným rukopisem.

PF 2018

30. prosince 2017 v 19:31 | Fanda :-) Tylšar |  Aktuálně

Jménem

literární skupiny ČZS FISAIC

přeji našim přátelům, čtenářům i příznivcům

báječný rok 2018!


 


Literáti na trati V

29. listopadu 2017 v 20:09 | Fanda :-) Tylšar |  Literáti na trati

Literáti na trati V aneb Próza (Poezie) mezi staničníky

motto: "Železnice je nekonečný příběh…"

Literární skupina ČZS FISAIC vyhlašuje již pátý ročník železniční knižní antologie Literáti na trati, která je příležitostí pro všechny autory, kterým je námětem, múzou či inspirací prostředí kolejí, vlaků a cestování. A protože autorů přibývá, budou letos knihy dvě: "Próza mezi staničníky" a "Poezie mezi staničníky".

Podobně jako vloni bude vaším úkolem dodání daného počtu stran textu, který se dotýká železnice a odkoupení alespoň dvou výtisku knihy. Uvítáme ukázky z knih, články, poezii i prózu, pohádky, povídky, kresby či fotografie. Přidat se může každý! Jedinou podmínkou je naplnění názvu knihy - jsme "Literáti na trati". Ať už profesí či láskou k železnici.

Je jedno, zda jste ostřílený autor nebo si píšete jen tak pro radost. Podělte se o svoje dílo s ostatními. Staňte se součástí dnes již sedmdesátičlenné party a vytvořme společně další díl antologie známých i neznámých autorů, které spojuje souprava dobře rozjetého mezinárodního vlaku! Seberte tedy odvahu a pojďme do toho! "Stojí to za to!"

Další informace získáte na webu http://fisaic-l.blog.cz/, e-mailové adrese: frantisek.tylsar@seznam.cz nebo na tel. čísle +420 776 58 2331.

Fanda :-) Tylšar
vedoucí skupiny a tvůrce knihy

PODMÍNKY A RÁMCOVÝ PLÁN PRO PŘÍPRAVY KNIHY


31. března 2018 - Nejzazší termín pro odeslání příspěvku, který musí splňovat následující náležitosti:
 • Text posílejte pouze v elektronické podobě (sepsané na počítači) v běžném textovém editoru (ne pdf!)
 • Délka textu - próza - max. 11 000 znaků vč. mezer!
 • Délka textu - poezie - max. 5 stran po 33 řádcích vč. nadpisů a mezer.
 • Publikovat můžete v knize prózy nebo v knize poezie, popř. v obou.
 • K textu je potřeba dodat jednu stránku povídání o autorovi + fotografii.Délka textu o autorovi - 1600 - 1700 znaků vč. mezer!
 • Kratší texty nejsou překážkou, delší jen po dohodě s editorem knihy. Pokud si nejste jisti jazykovou správností, nechte si text ještě před odesláním zkontrolovat, např. češtinářem. Texty s velkým množstvím chyb nebo velmi nízké literární úrovně mohou být vyloučeny. Vyhrazujeme si právo využít jen část zaslaných materiálů.
 • Zasláním textů autor souhlasí s jejich uveřejněním bez nároku na autorský honorář.
 • Jednotlivé kroky budou s přihlášenými autory konzultovány prostřednictvím e-mailu či telefonu.

31. května 2018 - Bude hotova konečná verze knihy
 • Texty, které pošlete, zapracuji do knihy a pošlu zpět k autorské kontrole.
 • Na návrh autora provedu změny, znovu vše zkonzultujeme a bude-li vše v pořádku, vložíme do tiskové verze.
 • To vše musíme zvládnout do konce května.
01. srpna 2018 - budou hotovy korektury, cílová sazba a návrh obálky - kniha bude předána k tisku
 • K tomuto datu je potřeba mít také zaplaceny své výtisky, abych mohl určit počet knih pro tisk.
 • Předběžná cena za knihu prózy v pevné šité vazbě s lacetkou je 300,- Kč/ks, za knihu poezie v pevné šité vazbě s lacetkou je 250,- Kč/ks.
 • Kniha bude předána nakladateli k tisku.
Říjen 2018 - Distribuce knih, slavnostní křest a autogramiáda

V podstatě to bude stejné jako v minulých letech. Pokud jste noví autoři, nemusíte se ničeho bát. Pravidelně vás budu o všech krocích informovat, průběžně budu zasílat další informace tak, abychom veškerou práci společně včas dotáhli do konce.

Takže nyní vás čeká první krok. Přihlásit se k projektu (napsat mail, zavolat) a poslat svůj příspěvek.

Fanda :-) Tylšar
e-mail: frantisek.tylsar@seznam.cz, tel. +420 776 58 2331.

Photolitera v Blatné

4. listopadu 2017 v 10:50 | --- |  Aktuálně

A kola se točí dál!

13. října 2017 v 21:44 | Fanda :-) Tylšar |  Aktuálně

Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel, Miloš Zeman, mongolský prezident Cachjagín Elbegdordž a mnoho dalších významných jmen, na konci jejichž seznamu nalezneme skupinu autorů knihy Literáti na trati…

Co mají tato jména společného? Každý z nich navštívil a byl hostem v Císařském salonu, později nazývaném prezidentský, a nyní vládní. Tyto vzácné secesní prostory historické budovy pražského Hlavního nádraží jsou normálně pro veřejnost uzavřené. Svým přepychovým vzhledem plně odpovídají významu vzácných hostů, kteří se tu dodnes přijímají.

A právě zde, díky spolupráci s Českými drahami, Odborovým sdružením železničářů a Mezinárodní federací pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC), se zde dne 11. října 2017 již počtvrté sešli literární autoři, jejichž Múzou je rychlost a vůně dálek odpočítávaná klepáním kol železničních vozidel, aby zde pokřtili již čtvrtý díl železniční antologie Literáti na trati aneb Kola se točí dál.

S nápadem vytvořit knihu, sestavenou z ukázek literárních děl železničních zaměstnanců a autorů, kteří o železnici píší, přišel před pěti roky František Tylšar, spisovatel a také železničář. Z původních osmnácti autorů, kteří publikovali svá dílka v první knize, se stala lokomotiva, která vlak plný písmenek táhne již čtvrtým rokem. A vagonů tvořených jednotlivými autory stále přibývá. Přesně před rokem pokřtili knihu s padesáti autory a v té dnešní je jich dokonce sedmdesát dva. A to jen těch literárních, jak říká v úvodu knihy realizátor projektu. Velkou měrou se o to zasloužila i literární skupina FISAIC, která byla založena v loňském roce.

Díky ní a FISAIC vůbec se do knihy zapojily i další skupiny. Jsou to fotografové a malíři, kteří přispěli k obsahu svými fotografiemi či obrázky. Skupina esperantistů zase rozšířila jazykovou pestrost publikace. Takže kromě již obvyklé slovenštiny a polštiny v ní letos nalezneme i ukázky v neprávem opomíjeném celosvětovém jazyce. Samozřejmě také s příslušným překladem…

Po představení autorů přečetla ukázku z poezie a prózy spisovatelka Alena Vávrová. Její opravdu pečlivý výběr ukázek, spojený s profesionálním přednesem, byl odměněn dlouhým potleskem.

V následující části popsala Jarmila Šmerhová organizaci FISAIC a její činnost. Hovořila o dvouleté činnosti literární skupiny i o tom, jak v praxi probíhá úspěšná spolupráce s ostatními skupinami. Připomněla předchozí díl "Literátů na trati", kterým se Odborové sdružení železničářů úspěšně prezentuje i na mezinárodní úrovni. Jak s potěšením podotkla: "Pan prezident má vždy nějakou knihu s sebou." Dále přítomné seznámila se společným projektem literární a foto skupiny "PHOTOLITERA 2017". Jedná se o putovní výstavu fotografií spojených s krátkými literárními texty, která již proběhla v Příbrami, Pardubicích a v Praze a která sklízí i od odborné veřejnosti mnohá pochvalná uznání.

K vlastnímu křtu byly letos vyzvány dvě sudičky. A obě reprezentovaly literární organizace České republiky, které sdružují mnohé známé autory. Za Obec spisovatelů ČR a Unii českých spisovatelů - Václav Franc a za český Pen club Alena Vávrová.

Z úst obou sudiček zaznělo mnoho pochvalných slov k obsahu i zpracování knihy. Vysoce byly oceněny čas a nasazení, potřebné k zorganizování a vytvoření díla takového rozsahu. Oba moc dobře věděli, o čem hovoří, protože Václav Franc je organizátorem literární soutěže humoru a pobavení Řehečská slepice a Alena Vávrová organizuje uznávaný mezinárodní festival Literární Františkovy lázně.

Snad nejkrásnější přání do startu knihy zaznělo z úst západočeské sudičky na závěr: " Milá kniho Literáti na trati IV aneb Kola se točí dál. Buď mrcha! Buď dobře prodejná!"

Bouchl špunt šampaňského, fotografové vytvořili společné foto a následovala část, ve které bylo rozdáno mnoho autorských podpisů, navázána nová přátelství a všichni se dobře bavili. Aby ne, když jim k tomu vyhrávala světově proslulá kapela Řehečské kvarteto, která je již tradičním partnerem akce. Poděkování též patří odborářům, kteří připravili malé, ale dobré pohoštění, a všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.
Na závěr se sluší ještě připomenout, že podtitul knihy "Kola se točí dál" byl naplněn. Už nyní je jasné, že čtyřkou Literáti na trati nekončí. V příštím roce se nechystá další kniha, ale rovnou dvě. Vzhledem k narůstajícímu zájmu autorů bude vydána zvlášť kniha poezie a zvlášť kniha prózy. "Tak ať vám to píše a za rok ve zdraví na shledanou!"


Společná fotografie autorů.


Na zdraví knize a všem literátům na trati (zleva: Jarmila Šmerhová, Alena Vávrová, František Tylšar a Václav Franc).


Bylo rozdáno mnoho podpisů.


Malé občerstvení, jehož sponzorem bylo Odborové sdružení železničářů, všem chutnalo.


O dobrou náladu se staralo Řehečské kvarteto. Na fotografii s výpomocí Z. Herziga a O. Hostaši.


Za rok na shledanou.

Fotografie poskytli Martina Tylšarová a Marek Velebný.

Cesta domů

7. října 2017 v 17:14 | --- |  Aktuálně

Řehečská slepice 2018

4. října 2017 v 14:37 | Václav Franc |  Soutěže

Pozvánka na křest knihy

1. října 2017 v 17:32 | Fanda :-) Tylšar |  Archiv

Photolitera v Praze

26. července 2017 v 16:54 | --- |  Archiv

Kam dál