Photolitera v Blatné

4. listopadu 2017 v 10:50 | --- |  Aktuálně
 

A kola se točí dál!

13. října 2017 v 21:44 | Fanda :-) Tylšar |  Aktuálně

Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel, Miloš Zeman, mongolský prezident Cachjagín Elbegdordž a mnoho dalších významných jmen, na konci jejichž seznamu nalezneme skupinu autorů knihy Literáti na trati…

Co mají tato jména společného? Každý z nich navštívil a byl hostem v Císařském salonu, později nazývaném prezidentský, a nyní vládní. Tyto vzácné secesní prostory historické budovy pražského Hlavního nádraží jsou normálně pro veřejnost uzavřené. Svým přepychovým vzhledem plně odpovídají významu vzácných hostů, kteří se tu dodnes přijímají.

A právě zde, díky spolupráci s Českými drahami, Odborovým sdružením železničářů a Mezinárodní federací pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC), se zde dne 11. října 2017 již počtvrté sešli literární autoři, jejichž Múzou je rychlost a vůně dálek odpočítávaná klepáním kol železničních vozidel, aby zde pokřtili již čtvrtý díl železniční antologie Literáti na trati aneb Kola se točí dál.

S nápadem vytvořit knihu, sestavenou z ukázek literárních děl železničních zaměstnanců a autorů, kteří o železnici píší, přišel před pěti roky František Tylšar, spisovatel a také železničář. Z původních osmnácti autorů, kteří publikovali svá dílka v první knize, se stala lokomotiva, která vlak plný písmenek táhne již čtvrtým rokem. A vagonů tvořených jednotlivými autory stále přibývá. Přesně před rokem pokřtili knihu s padesáti autory a v té dnešní je jich dokonce sedmdesát dva. A to jen těch literárních, jak říká v úvodu knihy realizátor projektu. Velkou měrou se o to zasloužila i literární skupina FISAIC, která byla založena v loňském roce.

Díky ní a FISAIC vůbec se do knihy zapojily i další skupiny. Jsou to fotografové a malíři, kteří přispěli k obsahu svými fotografiemi či obrázky. Skupina esperantistů zase rozšířila jazykovou pestrost publikace. Takže kromě již obvyklé slovenštiny a polštiny v ní letos nalezneme i ukázky v neprávem opomíjeném celosvětovém jazyce. Samozřejmě také s příslušným překladem…

Po představení autorů přečetla ukázku z poezie a prózy spisovatelka Alena Vávrová. Její opravdu pečlivý výběr ukázek, spojený s profesionálním přednesem, byl odměněn dlouhým potleskem.

V následující části popsala Jarmila Šmerhová organizaci FISAIC a její činnost. Hovořila o dvouleté činnosti literární skupiny i o tom, jak v praxi probíhá úspěšná spolupráce s ostatními skupinami. Připomněla předchozí díl "Literátů na trati", kterým se Odborové sdružení železničářů úspěšně prezentuje i na mezinárodní úrovni. Jak s potěšením podotkla: "Pan prezident má vždy nějakou knihu s sebou." Dále přítomné seznámila se společným projektem literární a foto skupiny "PHOTOLITERA 2017". Jedná se o putovní výstavu fotografií spojených s krátkými literárními texty, která již proběhla v Příbrami, Pardubicích a v Praze a která sklízí i od odborné veřejnosti mnohá pochvalná uznání.

K vlastnímu křtu byly letos vyzvány dvě sudičky. A obě reprezentovaly literární organizace České republiky, které sdružují mnohé známé autory. Za Obec spisovatelů ČR a Unii českých spisovatelů - Václav Franc a za český Pen club Alena Vávrová.

Z úst obou sudiček zaznělo mnoho pochvalných slov k obsahu i zpracování knihy. Vysoce byly oceněny čas a nasazení, potřebné k zorganizování a vytvoření díla takového rozsahu. Oba moc dobře věděli, o čem hovoří, protože Václav Franc je organizátorem literární soutěže humoru a pobavení Řehečská slepice a Alena Vávrová organizuje uznávaný mezinárodní festival Literární Františkovy lázně.

Snad nejkrásnější přání do startu knihy zaznělo z úst západočeské sudičky na závěr: " Milá kniho Literáti na trati IV aneb Kola se točí dál. Buď mrcha! Buď dobře prodejná!"

Bouchl špunt šampaňského, fotografové vytvořili společné foto a následovala část, ve které bylo rozdáno mnoho autorských podpisů, navázána nová přátelství a všichni se dobře bavili. Aby ne, když jim k tomu vyhrávala světově proslulá kapela Řehečské kvarteto, která je již tradičním partnerem akce. Poděkování též patří odborářům, kteří připravili malé, ale dobré pohoštění, a všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.
Na závěr se sluší ještě připomenout, že podtitul knihy "Kola se točí dál" byl naplněn. Už nyní je jasné, že čtyřkou Literáti na trati nekončí. V příštím roce se nechystá další kniha, ale rovnou dvě. Vzhledem k narůstajícímu zájmu autorů bude vydána zvlášť kniha poezie a zvlášť kniha prózy. "Tak ať vám to píše a za rok ve zdraví na shledanou!"


Společná fotografie autorů.


Na zdraví knize a všem literátům na trati (zleva: Jarmila Šmerhová, Alena Vávrová, František Tylšar a Václav Franc).


Bylo rozdáno mnoho podpisů.


Malé občerstvení, jehož sponzorem bylo Odborové sdružení železničářů, všem chutnalo.


O dobrou náladu se staralo Řehečské kvarteto. Na fotografii s výpomocí Z. Herziga a O. Hostaši.


Za rok na shledanou.

Fotografie poskytli Martina Tylšarová a Marek Velebný.

Cesta domů

7. října 2017 v 17:14 | --- |  Aktuálně
 


Řehečská slepice 2018

4. října 2017 v 14:37 | Václav Franc |  Soutěže

Pozvánka na křest knihy

1. října 2017 v 17:32 | Fanda :-) Tylšar |  Archiv

Photolitera v Praze

26. července 2017 v 16:54 | --- |  Archiv

Photolitera v Pardubicích

14. července 2017 v 19:03 | --- |  Archiv

Pegas 2018

26. června 2017 v 9:54 | --- |  Archiv

Podletní poetická Praha

8. května 2017 v 19:31 | Fanda :-) Tylšar |  Archiv

PODLETNÍ POETICKÁ PRAHA

mezinárodní literární festival
17. 8. - 20. 8. 2017


Program:
Sraz účastníků ve 14 hodin před SUPŠ v Praze (Žižkovo náměstí 1, Praha 3, sups.cz), seznámení s programem (podrobný bude upřesněn během července).

Plánované akce:
tvořivé dílny a přednášky (náměty vítány), vyhodnocení studentské literární soutěže, autorské čtení, interpretace ukázek z lit. děl autorů (účast přislíbil PhDr. Miroslav Kovářík), společenský večer a koncert, výstava výtvarných dílek (obrazů, fotografií...) účastníků, poznávání Prahy, společná návštěva divadelního představení v rámci Shakespearovských slavností (vstupenky pro zájemce v ceně od 290 do 890 Kč), společná plavba po Vltavě na parníku (polední dvouhodinová plavba s rautem a aperitivem - 500 Kč)

- zájemci o tyto akce projeví zájem zasláním peněz na účet 1245322133/0800, nezapomeňte uvést identifikační údaje, např. ve variabilním symbolu nebo v informaci pro příjemce, uzávěrka 30. 5.

Účastnický poplatek:
300 Kč (příspěvek na vznik knihy - vydá František Tylšar, bude rozeslána autorům po festivalu, honoráře za pronájem a hudební doprovod, apod.) zašlete do 15. 7. na výše zmíněný účet

Autorské příspěvky:
zašlete ukázku ze své tvorby v rozsahu strany A4 a informace o sobě (budou využity v rámci PPP a při tvorbě publikace)

Ubytování a stravování:
individuální - poradenskou pomoc při vyhledávání a další informace získáte na e mailové adrese: JitkaBonaventurova@seznam.cz

Photolitera 2017

27. března 2017 v 18:34 | --- |  Archiv

Kam dál