Únor 2016

Literáti na trati III

26. února 2016 v 19:20 | Fanda :-) Tylšar |  Literáti na trati

Literáti na trati III

aneb železnice bez hranic


motto: "Hranice jsou pomyslné čáry na mapě, které pro literáty neplatí!"


Vyhlašujeme již třetí ročník železniční antologie Literáti na trati, která je příležitostí pro všechny autory, kterým je námětem, múzou či inspirací prostředí kolejí, vlaků a cestování.

Stejně jako vloni bude vaším úkolem pouze dodání daného počtu stran textu, který se dotýká železnice a odkoupení alespoň jednoho výtisku knihy. Uvítáme ukázky z knih, články, poezii i prózu, pohádky, povídky, kresby či fotografie. Přidat se může každý! Jedinou podmínkou je naplnění názvu knihy - jsme "Literáti na trati". Ať už profesí či láskou k železnici.

Je jedno, zda jste ostřílený autor nebo si píšete jen tak pro radost. Podělte se o svoje dílo s ostatními. Staňte se součástí dnes již čtyřicetičlenné party a vytvořme společně třetí díl antologie známých i neznámých autorů, které spojují železné rovnoběžky bez hranic! Seberte tedy odvahu a pojďme do toho! Po dvouletých zkušenostech mohu říct: "Stojí to za to!"

Další informace získáte na e-mailové adrese:
frantisek.tylsar@seznam.cz nebo na tel. čísle +420 776 58 2331.

František Tylšar vedoucí skupiny FISAIC Literáti na tati

Příspěvky posílejte nejpozději do konce dubna 2016!


==================================================================================================

Literáti na trati pod křídly FISAIC

26. února 2016 v 17:43 | Fanda :-) Tylšar |  O nás
V pondělí 15. února 2016 se sešli Literáti na trati v pražských Vysočanech na pracovním jednání s představiteli Českého zemského svazu FISAIC, aby společně pohovořili o možnostech spolupráce v rámci této mezinárodní organizace. Jednání se uskutečnilo pod záštitou pana Vladislava Vokouna, prezidenta Českého zemského svazu FISAIC.

Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC), vznikla po druhé světové válce, jako evropská organizace, sdružující železničáře věnující se různým volnočasovým aktivitám. V současnosti jsou v Česku činné skupiny sdružující fotoamatéry, filmaře, malíře, filatelisty, esperantisty, modeláře a další.

V úvodu setkání zazněla slova, představující organizaci FISAIC a její skupiny, které přešly v loňském roce z gesce ČD pod patronaci OSŽ. To v současnosti zajišťuje průřezově činnost pro všechny železničáře, a to bez ohledu na zaměstnavatele či odborovou příslušnost.

Ponejvíce se však hovořilo o možnostech spolupráce literátů s ostatními. Literatura je totiž odvětví, které je zajímavé nejen pro ty, kdo píší texty, ale též pro výtvarníky, fotografy, historiky, potažmo pro každého, kdo má zájem výsledky své zájmové činnosti jakkoli publikovat. A možnosti spolupráce se přímo nabízejí. Koneckonců i náš projekt Literáti na trati je toho důkazem. V námi vydané knize nalezneme nejen autory povídek, pohádek, či básníky, ale také odborné statě, vyprávění cestovatelů, fotografů či ilustrace.

V diskuzi se pak probralo mnoho témat. Hovořilo se například o propojení fotografií s poezií, kde by jednotlivé snímky mohly být doplněny verši, či naopak. Z výstupu by mohla vzniknout expozice, kalendář či publikace… Ale to je jen vrcholek ledovce plodné diskuze, ze které se nakonec zrodilo založení Literární skupiny, do jejíhož čela jsem byl navržen a odsouhlasen všemi přítomnými.

Členství ve FISAIC přináší mnohé výhody. Nejčastěji se hovoří o možnosti čerpání finanční podpory pro naši činnost. Já však vidím jako mnohem významnější fakt, že se stáváme součástí fungující mezinárodní organizace, v jejímž rámci můžeme spolupracovat se železničáři v ostatních sekcích.

Asi vás napadne, a co to znamená pro kohokoli osobně? Tak například, budete-li chtít vydat svoji vlastní knihu, požádáme výtvarnou sekci, zda by se někdo z jejich členů nechtěl stát jejím ilustrátorem. Můžete se také spolupodílet na dalších společných činnostech, jako je např. výše navrhované propojení poezie s fotografiemi a tímto způsobem propagovat svoji tvorbu. Prostě možností je mnoho a s postupem času budu přibývat další.

Co je potřeba k tomu, abyste se stali součástí FISAIC?

Stačí, když jste železniční zaměstnanec, kterékoli drážní organizace nebo železniční důchodce. Pak už jen vyplníte přihlášku (formulář je ke stažení zde) a pošlete ji naskenovanou na e-mail: jarmila.smerhova@osz.org nebo v obálce na adresu:

Ing. Šmerhová Jarmila,
Odborové sdružení železničářů,
Na břehu 579/III,
190 00 Praha 9.

Protože je FISAIC nezisková organizace, neplatíte žádné členské příspěvky.
Další informace o aktivitách v rámci FISAIC i o projektu Literáti na trati najdete na www.osz.org nebo na tomto blogu.

František Tylšar, vedoucí skupiny FISAIC Literáti na trati.


Účastníci setkání. Foto autor.

======================================================================================================