Květen 2017

Podletní poetická Praha

8. května 2017 v 19:31 | Fanda :-) Tylšar |  Archiv

PODLETNÍ POETICKÁ PRAHA

mezinárodní literární festival
17. 8. - 20. 8. 2017


Program:
Sraz účastníků ve 14 hodin před SUPŠ v Praze (Žižkovo náměstí 1, Praha 3, sups.cz), seznámení s programem (podrobný bude upřesněn během července).

Plánované akce:
tvořivé dílny a přednášky (náměty vítány), vyhodnocení studentské literární soutěže, autorské čtení, interpretace ukázek z lit. děl autorů (účast přislíbil PhDr. Miroslav Kovářík), společenský večer a koncert, výstava výtvarných dílek (obrazů, fotografií...) účastníků, poznávání Prahy, společná návštěva divadelního představení v rámci Shakespearovských slavností (vstupenky pro zájemce v ceně od 290 do 890 Kč), společná plavba po Vltavě na parníku (polední dvouhodinová plavba s rautem a aperitivem - 500 Kč)

- zájemci o tyto akce projeví zájem zasláním peněz na účet 1245322133/0800, nezapomeňte uvést identifikační údaje, např. ve variabilním symbolu nebo v informaci pro příjemce, uzávěrka 30. 5.

Účastnický poplatek:
300 Kč (příspěvek na vznik knihy - vydá František Tylšar, bude rozeslána autorům po festivalu, honoráře za pronájem a hudební doprovod, apod.) zašlete do 15. 7. na výše zmíněný účet

Autorské příspěvky:
zašlete ukázku ze své tvorby v rozsahu strany A4 a informace o sobě (budou využity v rámci PPP a při tvorbě publikace)

Ubytování a stravování:
individuální - poradenskou pomoc při vyhledávání a další informace získáte na e mailové adrese: JitkaBonaventurova@seznam.cz