Leden 2018

Almanach básníků 2018

26. ledna 2018 v 10:16 | --- |  Archiv

Prodlouženo do 10. února 2018

Almanach české poezie 2018 - Výzva pro básníkyMilé básnířky, vážení básníci,

díky mnohým přáním začínám připravovat nový almanach české poezie 2018;
z minulých let znáte antologie: Ptáci z podzemí 2013, Pastýři noci 2014,
Rybáři odlivu 2015, Řezbáři stínů 2016, Řeka úsvitu 2017.


Informace a podmínky:


Zaslání 4 až 6 svých nejlepších básní ve formátu doc, velikost písma 12, písmo Times New Roman, zarovnání od levého okraje, nepiště prosím texty "obřádku", kurzívou nebo tučným písmem / jedna báseň max. v rozsahu jedné rukopisné stránky/. Prosba: Vyberte opravdu a laskavě své erbovní básně, aby kniha měla co největší kvalitu a přesah... A ještě malé připomenutí navíc, spíše faktická poznámka: Prosím před odesláním básní o korektury a přečtení, aby se v průběhu realizace knížky nemuselo nic měnit. Děkuji.

- Prosím o zaslání i Vaší písemné adresy, případně telefonu
- Pro každého básníka v knížce max. 3 strany textu resp. 3 básně - záleží na výběru i celé koncepci knížky. Výběr záleží na rozhodnutí komise.
- Změna oproti ročníku 2017: Po dohodě s nakladatelem, aby byla zachována v závěru publikace u všech básníků stejná úprava…
- Životopisné heslo: jméno, věk, místo, kde žiji, čím se živím + odpověď na otázku: Kam jste došel/a a kam jdete? / Délka maximální odpovědi do třech řádků./
- Vzor:Ignác Setěkovský, 63 let, Přestavlky v Čechách, zahradník;odpověď na otázku např: Došel jsem na okraj pouště a chtěl bych ji přejít...
- Časový harmonogram:
- Poslání básní do konce září 2017 e-mailovou cestou na adresu editora stibor.vladimir@centrum.cz, aby byla zajištěna dostatečná časová možnost k výběru ze zaslaných textů
- Odeslání peněz na na náklady tisku - nejdéle do konce října 2017! objednat si minimálně 5 knížek, lze samozřejmě i více, cena jednoho výtisku 195,- Kč + poštovné 150 Kč pro toho, kdo se křtu nezúčastní, do ciziny dle tarifů České pošty… Číslo účtu: 157 586 046/0600, lze také použít poštovní složenkou typu C. Na adresu: Vladimír Stibor, 264 01 Nechvalice u Sedlčan 39. Nakladatel vytiskne jen takový počet knih, kolik bude objednáno a zaplaceno. Zdarma bohužel knížky neposkytuje. Prosím o včasné platby, protože se běžně stává, že každý třetí či čtvrtý autor na to zapomíná.
- Odevzdání rukopisu knihy nakladateli a do tiskárny okamžitě, jakmile rukopis bude nachystán.
- Slavnostní křest almanachu - na začátku léta 2018 na Praze 1
- Všichni básníci budou včas průběžně informováni e-mailovou cestou, dostanou i pozvánku na uvítání knihy do života… Kdo ji nedostane, prosím o připomenutí během května 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Co je již domluveno a zajištěno:


- Renomované kamenné nakladatelství
- Profesionální grafické zpracování knihy
- Ilustrace od zkušené malířky
- Recitace: Mirek Kovářík
- Hudební doprovod harfistky Zbyňky Šolcové

Zaslání básní: Kontaktní adresa editora: E-mail: stibor.vladimir@centrum.cz

Telefon: 728 228 102

Těším se na setkání při křtu nového almanachu 2018 v Praze s Vámi se všemi. S úctou Váš editor Vladimír Stibor.


V Nechvalicích u Sedlčan dne 27. července 2017


Mělnický Pegas 2018

15. ledna 2018 v 22:55 | --- |  Soutěže

Celostátní literární soutěž Mělnický Pegas


Pro rok 2018 je vyhlášen již 24. ročník této soutěže.
Přihlášky se mohou posílat od 1. ledna do konce května - v každém roce a ročníku.
Soutěží se ve čtyřech kategoriích, proto je nutné v přihlášce uvést název příslušné kategorie, do níž účastník soutěže patří:
A - do 15 let,
B - do 30 let,
C - nad 30 let,
D - pro autory, kteří již vydali svou básnickou sbírku.
Do soutěže se přijímají od tří do pěti básní, napsaných ve třech vyhotoveních (tj. originál + dvě kopie), a to strojem, počítačem nebo čitelným rukopisem.